Компресори Пловдив – добрият избор за всеки майстор

Компресори Пловдив – по мярка за всеки занаят

Принципът на работа на буталните компресори Пловдив за въздух, се състои в това, че при тях нагнетяването на въздуха се осъществява посредством движение на бутало в цилиндър. Основните преимущества на този тип уред са свързани с компактност, според модела, малко тегло и малките размери, което улеснява и неговото използване. Буталния компресор за въздух, може от да работи с масло или без наличието на масло.

Начин на използване на компресори Пловдив

Основен вид работа, в който компресори Пловдивте влизат в употреба, са при полагане на бои, грундове и лакове най-вече в едрогабаритни мащаби като например при боядисването на автомобилите. Компресори Пловдивте се ползват и за продухване на различни устройства и компоненти. В някои приложения (медицина, фармация, електроника, хранително-вкусова промишленост и др.) не се допуска наличието на масло в сгъстения газ. За подобни цели са разработени безмаслените бутални компресори Пловдив. Точно от този вид се предлагат при нас.

Компресорът представлява механично устройство, което нагнетява газовете (увеличава налягането им, като намалява обема). Общоприетата класификация на тези машини е по начина им на повишаване на налягането на газовете. По принципа си на действие компресори Пловдивте се разделят на бутални и винтови.

Буталните компресори Пловдив могат да са с едностранно и двустранно действие. Има със смазване и без смазване.

Винтовите компресори Пловдив се състоят от два масивни винта един срещу друг с противоположни резби, въртящи се също една срещу друга. Разстоянието между винтовете се уплътнява с масло.

Ще се спрем по-подробно на буталните компресори Пловдив, тъй като предлаганите при нас са от този вид.

Бутални компресори Пловдив

Буталните компресори Пловдив са най-старият и въпреки това все още най-широко използван тип подобни устройства. Характеризират се с елементарна и компактна конструкция, висока ефективност на сгъстителния процес и сравнително ниска цена. За всички конструктивни модификации е характерно преобразуване на въртеливото движение на двигателя във възвратно постъпателно движение на буталото. Произвеждат се в едностъпално или многостъпално изпълнение, с въздушно или водно охлаждане.

Ако налягането на входа се приеме за равно на атмосферното, в зависимост от максималното налягане на изхода на буталните компресори Пловдив, те могат да се разделят на няколко групи.

Групи бутални компресори Пловдив

– Компресори Пловдив за ниско налягане: те сгъстяват газа до 15 bar. Подобно налягане е необходимо за различните пневматични инструменти, системите за пневмозадвижване и пневмоавтоматика и редица други устройства. Такива машини се наричат най-често компресори Пловдив за обща употреба, произвеждат се в големи серии и са най-разпространеният вид. Точно те са заложени в нашата номенклатура.

– Има и компресори Пловдив за средно и високо налягане, както и за свръхвисоко налягане, които се ползват в индустриални мащаби.

Начин на използване на компресори Пловдив

Основен вид работа, в който компресори Пловдивте влизат в употреба, са при полагане на бои, грундове и лакове най-вече в едрогабаритни мащаби като например при боядисването на автомобилите. Компресори Пловдивте се ползват и за продухване на различни устройства и компоненти. В някои приложения (медицина, фармация, електроника, хранително-вкусова промишленост и др.) не се допуска наличието на масло в сгъстения газ. За подобни цели са разработени безмаслените бутални компресори Пловдив. Точно от този вид се предлагат при нас.

Отличават се с компактен дизайн, малко тегло и са безпроблемни за пренасяне и обслужване. Подходящи са за дома и гаража, изключително лесни и удобни са за употреба.

Компресори Пловдив

Компресори Пловдивте представляват механични устройства, които нагнетяват газове – увеличават налягането им и намаляват обема им.

В категория компресори Пловдив ще откриете разнообразие от автомобилни компресори Пловдив, акумулаторни компресори Пловдив и бутални компресори Пловдив с гарантирано качество на достъпна цена, различаващи се по обем на разширителните съдове, налягане и дебит.

Автомобилни компресори Пловдив

Автомобилните компресори Пловдив за въздух под налягане намират широко приложение за помпане на автомобилни гуми, мотоциклетни и колоездачни гуми, спортни и плажни топки. Функцията за автоматично изключване, с която са оборудвани предпазва напомпваните детайли от повреда. Автомобилните компресори Пловдив се отличават с компактен дизайн и специална конструкция за съхранение на захранващия кабел и маркуча за въздух, осигуряваща тяхната защита и комфорт на потребителя, когато не използва уреда.

Акумулаторни компресори Пловдив

Акумулаторните компресори Пловдив са машини предпочитани най-вече от хората, които ежедневно имат нужда от такъв тип електроинструменти, те са подходящи не само за бояджийски и строителни работи, но се използват и в автомобилостроенето и ремонта, също така и в промишлеността, както и в много други дейности, свързани с работа, с въздух под високо налягане. Акумулаторните компресори Пловдив предлагани в нашия онлайн магазин са отлична алтернатива на буталните компресори Пловдив. Те ще направят работата Ви в пъти по-ефективна и ще станат неизменна част от набора Ви електрически инструменти при всеки ремонт или строителна дейност.

Бутални компресори Пловдив

Буталните компресори Пловдив за въздух са най-широко използваният тип компресори Пловдив. Те намират широко приложение в различни отрасли и са важен уред за професионалните майстори. Те са подходящи не само за бояджийски и строителни работи, а се използват в автомобилостроенето, ремонтни дейности, също така и в промишлеността, както и в много други дейности, които са свързани с работа, с въздух под високо налягане.