На луната има кислород за човечеството за 100 000 години

На повърхността на Луната има достатъчно кислород, за да стигне на човечеството за 100 000 години. Човечеството се готви да колонизира Луната.

Една от основните суровини, без които не можем да се справим в нашия естествен спътник, несъмнено е кислородът. Откъде можем да го вземем? Човечеството се подготвя за подходящо стъпване на Луната. Съществуват планове за база и постоянно лунно селище. Съществена част от това усилие е разработването на технологии за максимално оползотворяване на лунните ресурси, тъй като транспортирането на всичко от Земята до Луната е изключително скъпо и скоро няма да се подобри.

Една от основните суровини, без които хората не могат да се справят на Луната, несъмнено е кислородът. Трябва да дишаме. Откъде можем да го вземем? Повърхността на Луната е покрита с реголит – слой от натрошени скали и прах с дебелина няколко метра, образуван в продължение на милиарди години от ударите на големи и малки метеорити и от въздействието на различни космически лъчи.

Доколкото ни е известно, реголитът съдържа около 45% кислород, което е значително количество. Проблемът е, че кислородът е плътно свързан в минералите. За извличането му е необходима енергия. Това може да стане например чрез електролитни реакции, т.е. с помощта на електрически ток.
На Земята подобен процес се използва за извличане на суровини като алуминий. В този случай кислородът е страничен продукт, който обикновено се отделя свободно в атмосферата.

Необходима е достатъчно енергия

От друга страна, на Луната кислородът ще бъде основен продукт. Въпросът е само да се намери достатъчно енергия, за предпочитане такава, която може да се произвежда директно на Луната, например слънчева енергия.
НАСА финансира стартъп, който иска да извлича кислород от лунния реголит

По-рано тази година белгийският стартъп Space Applications Services обяви, че работи върху реактори за извличане на кислород от скали чрез електролиза. Те предвиждат да изпратят такова устройство на Луната през 2025 г. като част от европейската мисия ISRU (In-situ resource utilisation).
Колко кислород може да се извлече по този начин? Един кубичен метър реголит съдържа около 1,4 тона скали, от които около 630 кг са кислород. Според таблиците на НАСА средностатистическият човек изразходва около 800 грама кислород на ден. Следователно един кубичен метър реголит съдържа достатъчно кислород, за да изхрани един човек за повече от две години.

Въз основа на приблизителни оценки на количеството реголит на Луната можем да заключим, че там има достатъчно кислород за цялото човечество, 8 милиарда души, за около 100 000 години. Разбира се, това е при условие, че целият този кислород може да бъде извлечен без загуби. Въпреки това сумата е впечатляваща. Ако успеем да доставим необходимата технология и оборудване на Луната, няма да има проблем с кислорода.