Контрол на строежа – какво трябва да знаем

Строителен контрол

Контрол на строежа – 29 неща, които трябва да проверим по време на строителството

 1. Контрол на строителната площадка – ограда, растителност, конструкция и материал, затрудняващ строежа, наличие на връзки и габарити, възможност за достъп до строителната площадка, проверка на документация на изпълнителя, предупреждения за съществуващи мрежи и подземни комуникации, които биха могли да възпрепятстват строителството, определете какво да се прави с изкопаните почва, посочете височината на конструкцията.
 2. Проверка на фундаментна фуга – фундаментна основа, хомогенност, подпочвени и дъждовни води, уплътняване, температура, време, валежи, проба за уплътняване на фундаментна, заземителна шана.Строителен контрол
 3. Контрол на кофраж за стенни и колони, армировка – форма и точност, размери, армировка (местоположение, покритие), свързване наставяне, отстояние от кофража.
 4. Контрол на обратния насип вътре в основите – качество на засипния материал, система за уплътняване, обърнете внимание на по-големи дебелини, послойно уплътняване.
 5. Оглед на хоризонтална канализация и други преходи – трасета, размери, наклони, позиции за вертикални тръби, засипване с пясък.
 6. Контрол на кофраж и армировка на основната плоча – засипване (качество, уплътняване), кофраж – равнинност, армировка (застъпвания, долно покритие, преминавания на канализация и други инсталации).
 7. Контрол на хидроизолацията – грапавост на повърхността, преминавания, вид хидроизолация, сцепление към основата, презастъпване на шевовете, конструкция и завършване по краищата).
 8. Контрол на обратния насип извън основите – изолация, дренаж, материал за засипване, уплътняване.
 9. Контрол и проверка на размери на зидарията – равнинност, вертикалност, размери, диагонали
 10. Контрол на кофраж и армировка на покривния венец – кофраж, височина, изолация, позиция на армировка, покритие, свързване.
 11. Оглед на покривната конструкция преди бетониране – кофраж, проходи, армировка, покритие, анкериране.
 12. Контрол на конструкцията на покривната ферма – профили и позиции на основните елементи, фуги и анкери, свързващи елементи, импрегнация.
 13. Координация при обръщане на прозорци, врати – размери, изолация, уплътняване, ъгли.
 14. Контрол на производствена документация на прозорци – размер (височина) и широчина, отваряне, монтаж по отношение на облицовки и колони.
 15. Контрол на монтажа на прозорци – височина на монтаж, съответствие с производствена и проектната документация
 16. Контрол на фасадата – определяне на важните елементи на фасадата, изолация – вид и дебелина, лепилен материал, дюбели.

И тук не свършва всичко

 1. Проверка на системата за подово отопление – вид тръби, разстояние на тръбите, анкериране, табло, връзка с котела, водна проба.
 2. Оглед на носещата конструкция на стълбището – места за съхранение, анкериране, армировка.
 3. Оглед преди изработка на тавани – монтаж, окачена конструкция, размери, равнинност, дилатационни фуги.
 4. Проверка на документацията за енергийна ефективност.
 5. Оглед на плоски и наклонени покриви – улуци и водостоци, скоби за улуци, проходи, обръщане около комини, покривни прозорци.
 6. Проверка на основата на залепване на изолацията към фасадата – плоскост, форма, дебелина
 7. Оглед на фасадата преди финалния слой – шпакловане, мрежа, анкериране, детайл на цокъла и покрива
 8. Оглед на фасадата след финалния слой – детайли, хомогенност цвят, ъгли и обръщане около прозорци и врати.
 9. Проверка преди монтажа на и контакти и ключове за осветление.
 10. Оглед преди монтаж на окончателни вътрешни облицовки и повърхности – материали, размери, первази, изпълнение на ъгли и колони, наклони в мокри помещения.
 11. Контрол и съгласуване на производствената документация с доставчика на кухненската линия.
 12. Проверка на вопровод и канализация – дълбочина, наклон, плътност, фитинги и изпитване.
 13. Общ оглед преди приемане на сградата – павирани площи, ограда, озеленяване, улуци и тротоари.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *